www.sec.edu.pl

 

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

Jesteście tego warci!

Program:

 

Wyjazd w godzinach wieczornych.

 

 

 

 

 

1 dzień

Opcjonalne śniadanie przed granicą.

Przekroczenie granicy (ok. 10.00)

Zwiedzanie zamku w Łucku

Obiad w Łucku

Zwiedzanie Dubna

Zakwaterowanie w Invenhoe (ok.18.00)

Kolacja

2 dzień

Śniadanie

Szkolenie 1

Obiad (ok.12.30)

Wycieczka do Krzemieńca (muzeum Słowackiego, zamek) i Poczajowa (prawosławna „Jasna Góra”)

Kolacja

3 dzień

Śniadanie

Szkolenie 2

Obiad (ok.13.00)

Zwiedzanie Równego i zakupy w hipermarkecie

Kolacja

4 dzień

Śniadanie (ok. 7.00)

Zbaraż – zwiedzanie zamku

Obiad

Lwów (zwiedzanie Rynku i muzeum w Kamienicy Królewskiej)

Opcjonalna kolacja.

Przekroczenie granicy ok. 20.00

 

Powrót we wczesnych godzinach porannych.

 

Cena już od 225 USD zawiera:

  • 3 noclegi w ekskluzywnym ośrodku Invenhoe**** w pokoju 2-osobowym (lub 1 osobowym - dopłata 15 Euro),
  • 3 śniadania, 4 obiady, 3 kolacje,
  • 2 wybrane szkolenia,
  • wycieczkę Łuck-Dubno,
  • wycieczkę Krzemieniec-Poczajów,
  • wycieczkę Zbaraż-Lwów,
  • opiekę pilota,
  • bilety wstępów (muzeum Słowackiego, zamek w Zbarażu, zamek w Łucku, „Królewska Kamienica” we Lwowie, sanktuarium NMP w Poczajowie).Ośrodek Invenhoe

Szkolenia (wybieramy dwa)

1 Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w szkole/placówce
Adresat: dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół

Program:

·                  Sposoby organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zadania dyrektora,
nauczycieli, zespołu

·                  Modele kształcenia uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi

·                  Planowanie i dokumentowanie pomocy, konstruowanie IPET, KIPU, PDW.

Liczba godzin: 6

Prowadzący:  eksperci, liderzy zmian MEN

 

2 Prawo i kontrola wewnętrzna w placówce oświatowej

Adresat: dyrektorzy, liderzy zespołów zadaniowych,  nauczyciele

Program:

·                  Doskonalenie konstruowania regulaminów kontroli wewnętrznej i innych dokumentów prawa wewnętrznego (kontrola zarządcza)

·                  Konstruowanie regulaminów, kart kontrolnych, innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami techniki prawodawczej

·                  Doskonalenie jakości pracy szkoły 

Liczba godzin: 6

Prowadzący: dyrektorzy szkół, edukatorzy, wizytatorzy


3 Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstawy programowej

Adresat: dyrektorzy, liderzy zespołów przedmiotowych, nauczyciele

Program:

·                  Planowanie nadzoru pedagogicznego w kontekście realizacji podstawy programowej

·                  Ocena i analiza programu nauczania pod katem jego zgodności z podstawą programową

·                  Doskonalenie organizacji pracy szkoły a realizacja podstawy programowej

Liczba godzin: 6

Prowadzący: liderzy MEN, wizytatorzy

 

4 Prawo oświatowe i dokumentowanie rozwoju zawodowego nauczyciela

Adresat: nauczyciele realizujący staż zawodowy

Program:

·                  Zasady realizacji awansu zawodowego, podstawy prawne

·                  Dokumentowanie rozwoju zawodowego

·                  Analiza przypadku edukacyjnego

Liczba godzin: 6

Prowadzący: eksperci z listy MEN

 

5 Edukacyjna wartość dodana i jej wykorzystanie w analizie efektów pracy szkoły
Adresat: dyrektorzy i nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

Program:

·                  Rola i znaczenie wyników egzaminów zewnętrznych w analizie jakości kształcenia

·                  Modele szacowania EWD, wykorzystanie kalkulatora  EWD

·                  Interpretacja  wyników EWD własnej szkoły, planowanie pracy w celu podniesienia efektywności kształcenia

Liczba godzin: 6

Prowadzący:  edukatorzy, przygotowani przez CKE, MEN

 

6 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Adresat: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pedagodzy

Program:

·                  Diagnoza potrzeb oraz pomoc uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej

·                  Planowanie kariery: planowanie działań, źródła poszukiwań, proces podejmowania decyzji

·                  Metody pracy z młodzieżą , przygotowanie do roli pracownika, grupy zawodów, predyspozycje potrzebne do wykonania określonego zawodu

Liczba godzin: 6

Prowadzący:  doradcy zawodowi, psycholodzy, pedagodzy

 

7 Tworzenie i nowelizacja statutu szkoły

Adresat: nauczyciele

Program:

·                  Analiza budowy statutu szkoły/placówki w oparciu o wymagania prawa oświatowego

·                  Dostosowanie statutu szkoły do zmian w przepisach prawa oświatowego

·                  Zasady oceniania wewnątrzszkolnego zawarte w statucie

Liczba godzin: 6

Prowadzący:  dyrektorzy szkół, wizytatorzy

 

8 Wypalenie zawodowe nauczyciela

Adresat: rady pedagogiczne wszystkich typów szkół

Program:

·                  Rozpoznawanie cech wypalenia zawodowego

·                  Umiejętność radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach

Liczba godzin: 4

Prowadzący:  pedagog, wizytatorpo otrzymaniu wypełninego zamówienia otrzymacie ofertę specjalnie dla Was skonstruowaną !!!
zamowienie_wstepne_SZKOLENIE_RADY_PED.pd[...]
Dokument PDF [129.9 KB]
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Copyright © Krim PL, захищений авторським правом
KRIM PL sp. zo.o. Młynarska 2 97-300 Piotrków Tryb. KRS 0000335408