www.sec.edu.pl

 

Напрямки школи

Англійська філологія з IT (інформатикою)

 

МЕТА НАВЧАННЯ:

 • Володіння англійською мовою на рівні С1 Європейської системи опису мовного навчання Ради Європи;
 • Повна педагогічна підготовка;
 • Монтаж та експлуатація комп’ютера та периферійних пристроїв;
 • Проектування та створення локальних комп’ютерних мереж, адміністрування цих мереж;
 • Проектування баз даних та адміністрування бази даних;
 • створення сайтів www та інтернет аплікацій, адміністрування цих сайтів та аплікацій;
 • вільне володіння англійською мовою як усно так і на письмі;
 • вільне та гнучке спілкування англійською мовою у різних суспільних ситуаціях, можливість висловлюватись на складні теми, тзв. загальносуспільні, наведення аргументів для підтвердження думки;
 • педагогічна підготовка до навчання англійської мови у всіх видах публічних та непублічних шкіл;
 • здібності в області новітніх методів навчання та використання знання обслуговування комп’ютера у дидактичному процесі та у процесі самовдосконалювання;
 • підготовка до праці з мультимедіями;
 • вміння створення власної бази елекронних дидактичних матеріалів, мультимедійних проектів;
 • ефективне використання знаряддів та засобів інформатичної технології;
 • знання стосовно етичних та юридичних питань пов’язаних з використанням комп’ютера;
 • підготовка до отримання Європейського сертифікату комп’ютерних вмінь (ECDL, European Computer Driving Licence)

ДИПЛОМИ

 • Технік інформатик (після двох років нвчання) – у післяліцейній школі (SCE) - безкоштовно
 • Ліценціат англійської філології з IT (після трьох років навчання) – у ВНЗ (WSKPiSM) - Перший курс безкоштовно, Другий і третій курс: оплата за навчання 70 USD щомісячно

СТИПЕНДІЇ для польських громадян та тих, у кого карта поляка.

 

Виховна педагогіка з медичною опікою

 

Програма навчання дає підготовку особам, які вміють зробити оцінку виховної ситуації (одиниці, групи ровесників, школи) та вирішити наявні проблеми з використанням психологічно- педагогічних та опікунсько-соціальних засобів (допомога, догляд, підтримка, поради).

Педагог зі спеціальністю педагогіка опікунсько- виховна може працювати в школі як: педагог, вихователь у шкільній кімнаті для відпочинку а також як вихователь соціяльної кімнати, дитячого будинку, гуртожитка, шкільно-виховного центру, міського будинку культури, крім цього може працювати у галузі Соціальної опіки.

Випускник володіє вміннями:

 • Допомоги хворій та несамостійній особі у задоволенні основних життєвих потреб
 • Проведенням гігієнічних процедур по догляду за особою хворою та несамостійною
 • Діагностуванням опікунських проблем особи хворої та несамостійної
 • Наданням першої долікарської допомоги, а також емоційної підтримки особі хворій та несамостійній
 • Співпрацею з медсестрою стосовно планування та реалізації догляду за особою хворою та несамостійною.
 • Допомогою особі хворій та несамостійній у контакті з родиною та опікунським і терапевтичним персоналом та з іншими пацієнтами
 • Оформленням документації проведених гігієнічних процедур
 • Обслуговуванням комп’ютерних програм, необхідних у роботі

ДИПЛОМИ

 • Медичний Опікун (після одного року навчання) – післяліцейна школа (SCE) - безкоштовно
 • Ліценціат  (після трьох років навчання) – у ВНЗ (WSKPiSM) - Перший курс безкоштовно, Другий і третій курс: оплата за навчання 70 USD щомісячно

СТИПЕНДІЇ для польських громадян та тих, у кого карта поляка.

Адміністрація з політологією

 

Програма навчання на політології у (WSKPiSM) це результат синергії наук про державу і право, соціологію, психологію, маркетинг, теорію політики та інші чітко політологічні предмети. Метою навчання є підготовка випускника до розуміння і участі у політичних процесах. Через це розуміємо вміння аналізувати поняття влади  за різними аспектами. Навчання триває три роки. Випускних напрямку Політологія отримає практичні вміння пов’язані з майбутньою роботою у держадміністрації, органах самоврядування, господарських та суспільних організаціях та в міжнародних організаціях і установах.

Випускних організує та збирає інформацію, документи та веде внутрішню координацію діяльності організаційних одиниць. Організує інформаційний потік між ріними одиницями установи з метою наділення допомоги керівникам та іншому персоналу. Оформляє протоколи та звіти про проведення зборів та засідань, контролює та впорядковує юридичні документи. Веде листування, редагує ділові листа, користується новітніми пристроями офісної техніки та зв’язку.

Випускник може працювати у держадміністрації, та адміністрації особливого призначення, одиницях органів місцевого самоврядування – Маршалковська адміністрація, повітові, місцеві, районні (гмінні)  установи, організаційні відділення гміни, професійне, господарське самоврядування, підприємства, установи суспільних організацій та заводи, де надаються послуги, які не вимагають для їх виконання спеціалізованої кваліфікації.

 

ДИПЛОМИ

 • Технік адміністрації (після двох років нвчання) – у післяліцейній школі (SCE) - безкоштовно
 • Ліценціат  (після трьох років навчання) – у ВНЗ (WSKPiSM)- Перший курс безкоштовн, Другий і третій курс: оплата за навчання 70 USD щомісячно

СТИПЕНДІЇ для польських громадян та тих, у кого карта поляка.

Медичний опікун (PKZ532102)

Медичний опікун це професія, яку внесено у реєстр професій в Польщі у липні 2007 року. Професія ця виникла завдяки зусиль Міністерства Здоров’я і Міністерства Національної Освіти. Медичний опікун це особа, яка має відповідні кваліфікації, щоб допомогти хворій та несамостійній людині задовольнити її осоновні життєві потреби.

 

Медичний опікун розрізняє і вирішує проблеми хворої та несамостійної людини у різному віці. Це особа, яка допомагає своїм підопічним задовольняти біо-психо-суспільні потреби. Супрводжуючи медичний персонал під час реалізації процедур доглядання, допомагає йому й одночасно підтримує хвору людину. Під час надання послуг з догляду за хворими та несамостійними особами налаштовує співпрацю з терапевтичним персоналом.

 

Медичний опікун це професія публічної довіри. Завдяки професійній поставі поширює оздоровчу поведінку.

 

Техніх бухгалтер (PKZ431103)

Випускник школи, яка навчає за фахом технік бухгалтер повинен вміти виконувати наступні завдання:

 1. Ведення бухгалтерії

 2. Розрахунки податків

 3. Розрахунки зарплати

 4. Розрахунки внесків до Управління Суспільного Страхування

 5. Ведення фінансового аналізу

Технік з адміністрування (PKZ334306)

Випускник школи, яка навчає за фахом технік з адміністрування повинен вміти виконувати наступні завдання:

 1. Виконання канцелярських робіт в організаційній одиниці

 2. Оформлення документів, що стосуються адміністративних справ

 3. Ведення адміністративного процесу

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Copyright © Krim PL, захищений авторським правом
KRIM PL sp. zo.o. Młynarska 2 97-300 Piotrków Tryb. KRS 0000335408