Карта поляка

Карта поляка це документ, який підтверджує приналежніть до Польського Народу. Власникові Карти поляка належать права, які випливають із Закону «Про Карту поляка», прийнятого Сеймом Республіки Польща 7 вересня 2007 року.

Карта поляка може бути надана особі, яка заявляє приналежність до польського народу і задовольняє наступним вимогам:

 • Підтвердить свої близькі відносини з Польщею знанням мови, принаймні на базовому рівні і вважає цю мову за рідну, підтвердить що знає та дотримує польських звичаїв та традицій,
 • За присутності Консула Республіки Польща, подасть письмову декларацію про приналежність до Польського Народу,
 • Доведе, що принаймні одне з батьків, дідусів або обоє з прадідусів було за національністю поляком, або пред’явить засвідчення надане польською або полонійною організаціями, яке підтверджує активну діяльність на рахунок розвитку польської мови, польської культури або польської національної меншини за період останніх п’яти років.

Особа, яка має Карту поляка може:

 • Безкоштовно отримати візу на довгострокове перебування, що дає право на багаторазовий перетин кордону Республіки Польща,
 • Легально працевлаштуватись на території Республіки Польща без необхідності отримувати дозвіл на роботу,
 • Може відкрити та вести в Польщі підприємницьку діяльність на таких підставах, що польські нромадяни,
 • Може користуватись в Польщі безкоштовною системою освіти
 • В нещасних випадках може користуватися безкоштовною медичною опікою на таких засадах як польські громадяни,
 • Безкоштовно відвідувати польські державні музеї,
 • У першочерговому порядку намагатися отримати фінансові кошти для підтримки поляків за кордоном, призначені з держбюджету або з бюджету місцевого самоврядування на рівні Гміни.

Як допомагаємо?

Пошук документів в Польщі, в Україні та інших державах це в першу чергу квередни в державних, військових та церковних архівах. Для багатьох осіб самостійний пошух інформацій про предків є складний з огляду на час так відстані. Приїзд у польський архів з метою проведення кверенди (кверенда – пошук інформацій в ресурсах архівів або бібліотек) для багатьох осіб є неможливий. В українських архівах також часто не можна віднайтися та доручити комусь кверенду з метою її правильного проведення.

Перший крок для допомоги це правильне заповнення анкети. На основі даних, які вміщені у ній,  аналізуємо можливості проведення кверенди професійними архівістами (оцінюємо, чи даних достатньо для цього, щоб розпочати процес пошуків документів предків). Якщо даних недостатньо,або на їх основі не зможемо оцінити результати пошуків, не зможемо допомогти. Може бути й так, що не зважаючи на детальні та правильні дані – документи не збереглись до наших часів. Але якщо на основі даних, які маємо, з’ясуємо, що існує великий шанс на віднайдення документів предків в польських або інших архівах, тоді від імені нашого клієнта можемо (з довіреністю від нього) розпочати кверенди у відповідних установах. Після вступного аналізу анкети зможемо також подати ціну квередни (приблизно). Витрати з цим по’язані це 60 злотих за годину пошуків та оплата за отримання завірених копій документів (або документів в іншому варіанті).

 

Запрошуємо у наші офіси та до наших представників в Україні та Польщі.

 

ДЕКАЛОГ

ГЕНЕАЛОГА

АМАТОРА

 

I.

 

Будь системний

 

Щоб уникнути хаосу, не загубитись у кількості зібраних матеріалів – сплануй роботу. Назви цілі і методи їхньої організації. Наведи порядок у матеріалах, замітках, надай їм вигляд, користайся перевагами комп’ютера.

 

II.

 

не довіряй сімейній традиції, літературі, ітд.

 

Перевіряй кожну інформацію, хай вона має свою основу у джерелах. Пам’ятай, що кожному можна робити помилки, через це також й Тебе вивести на неправильний шлях.

 

III.

Сосовно джерел будь обережним

 

Найбільш достовірні інформації це такі, які вміщено у джерелах, що виникли у часі та місці даної події – напр. Свідоцтво про народження, судові документи ітп. Інформації, які знаходяться у свідоцтвах про шлюб та смерті можуть нести інформації про вік  та відрізнятися одне від одного з огляду на подані там роки.

 

IV.

 

не починай пошуків ззаду

 

Користуйся ретрогресивним методом, вперше з’ясуй дані про батьків, згодом про дідусів та прадідусів ітд.

В іншому випадку твої пошуки ведуть нікуди.

 

V.

 

Не шукай шляхетських коренів насильно

Справжній дослідник хоче віднайти правду- якою б вона не була

 

VI.

 

Застосовуй генеалогічні конвенції

 

Спирайся на перевірені системи, розроблені фахівцями.

 

VII.

 

Наведи джерело кожної інформації та аргументи стосовно гіпотез

 

Завдяки тому результати Твоїх досліджень будуть достовірними, а Твої висновки – міцнішими. Особа, яка користуватиметься Твоєю працею в майбутньому може набагато легше перевірити її коректність та дооцінити Твоє зусилля.

 

VIII.

 

пама’ятай, що архівальними документами та бібліотечними ресурсами будуть користуватися майбутні покоління

 

 

Завжди пам’ятай про це, що архівальні ресурси мають бути корисними не тільки для Тебе. Відноси до них з повагою, тендітністю, тому що часто це унікальні матеріали, старі та цінні – не лише для Тебе.

 

IX.

 

Подумай час від часу, чи можеш зробити щось, що буде корисиним для інших генеалогів

 

Пам’ятай, що зібрані тобою інформації, напр. Про доступні джерела, літературу та наукові посібники – можуть допомогти іншим генеалогом. Співпрацюй з ними – зусилля групи це не конкуренція, а дозволяє полегшити пошуки усім – в тому числі й Тобі.

 

X.

 

Роби доступними результати своєї праці

 

Ділись своєю працею та досвідом, перекажи екземплярі своїх розробок не лтше сім’ї, але також архівам, бібліотекам – особливо тим, якими ти користувався.

 

Розроблено на основі:

Р.Т. Прінке, «Посібник  для генеалога аматора», Варшава 1992, с. 191-19

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ АНКЕТ

 1. Дані заявника

 

Тут бажано написати дані особи, яка подає заяву (заявника) і яка хоче розпочати процес пошуку (кверенди) документів, вказаної у IV частині особи. Особливу увагу треба присвятити заповненню рубрик від 11 до 13, тобто: адреса для листування, адреса електронної пошти та телефон. Ці дані необхідні для зв'зку з заявником у випадку, коли потрібно доповнити інформації, передати інформацію стосовно оплати, етапу ведених пошуків та для передачі віднайдених документів. Коли всі контактні дані подані правильно, це полегшить процес проінформування зацікавлених у пошуках осіб.

 

 1. Мета пошуків

З-посеред чотирьох наведених можливостей треба обрати правильну мету пошуків і відмітити її позначкою Х. Напр. документи, віднайдені у рамках визначення історії предків, або поодиноків членів сім'ї, можуть бути оформлені у вигляді ксероксів або скан-копій (цифрова фотографія), але без завірення установою. Вони не будуть доказовою базою для судового процесу або відповідної установи. Документи віднайдені на основі рубрик 2 і 3 вимагають завірення з огляду на їхній характер та мету використання. Документи, які пред’являються владі, особливо як вид доказу – документу, який підтверджує стан речей та правний стан, потрібно завіряти згідно занонодавства (печатки, підписи, формулярі). Рубрика 4 – Інша мета пошуків, позначає кожну іншу мету для якої потрібно мати копію документів незважаючи на їх вигляд (ксерокс, скан, цифрова фотографія), але не вимагають завірення. Їх достатньо для забезпечення власних потреб інформаційних.

 1. Категорія та вид документів, які є предметом пошуку

Треба відмітити, у якому вигляді заявник хоче отримати віднайдені документи – у письмовому варіанті (ксерокс, засвідчення – довідка, ксерокс – згідно з оригіналом), у цифровому варіанті, напр. скан або цифрова фотографія. Лише документи, які отримаємо у результаті вибору рубрики 4  є доказовою базою в процесах перед установами та судами. Цю рубрику обов’язково треба відмітити, коли потрібно залагодити справу в установах, в цьому числі консульствах, судах ітп.

 1. Дані людини, яку шукають

Треба точно та розбірливо заповнити всі рубрики, які стосуються особи, якої шукаємо. На кожну окрему особу треба заповнити окрему заяву. Серед найважливіших рубрик крім стандартних даних (прізвище та ім’я, імена) є рубрики 2 та 6 – родове прізвище (у випадку зміни чоловіками) і дівоче прізвище (у жінок). Серед найважливіших рубрик є 10 і 11. Конфесія та парафія особливо важливі з огляду на реєстр народжень, шлюбів та смерті, який до кінця 1945 року в Польщі був ведений священиками, незважаючи на конфесію (релігію). На основі розподілу церковної адміністрації віднайдемо відповідну для даної конфесії парафію, відповідний реєстр народжень, шлюбів та смерті. Дуже важливі інформації вміщені також у рубриках від 13 до 16. Рубрика 17 стосується військової служби, призначена для визначення місця та періоду військової служби. Треба уточнити інформацію про формацію (кавалерія, піхота, артилерія ітд.) це допоможе визначити місце стаціонування загону та місце служби, а що найважливіше віднайдення наказів про включення та звільнення з війська. Ці документи зберігаються у військових архівах. Рубрика 18 – місце та форма працевлаштування це інформація про професію. У 19 та на початку 20 століття люди часто поміняли місце проживання з огляду на роботу. Це було суспільство тзв. непостійне, про яке поруч з постійними жителями міста або селища згадували у спеціальних книгах. Треба звернути увагу на професію також тому, що виробники об’єднувались у професійних цехах.  Рубрики 19 і 20 описують міграцію суспільсьва, коли і де сім’я переїжджала або її переселяли. Також коли і де вона мешкала у періодах визначених окремими рубриками. Це важливо з огляду на визначення місця проживання а також народження дітей або сметрі та похоронів членів сім’ї. Ці інформації дуже цінні для визначеня місця зберігання документів з огляду на зміни державних кордонів та репатріацію.

 1. Інші дані/інформації про розмір пошуку

Тут можна написати про все, що пам’ятаємо про наших членів сім’ї, яких хочемо віднайти (де жили, чим займалися, якою мовою говорили, до якої церкви ходили ітп.) Часто у сімейних історіях вміщена інформація ,яка дозволить на те, щоб знайти правильний шлях пошуків. У кожній доповіді якийсь елемент правди,тим більш може він підказати нам відповідний напрямок. Бажано, щоб до заяви приєднати ксерокс або скан копії домашніх документів та фотографій. Вони можуть допомогти та зменшити витрати і скоротити період кверенди.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny Poleć tę stronę Poleć tę stronę
Copyright © Krim PL, захищений авторським правом
KRIM PL sp. zo.o. Młynarska 2 97-300 Piotrków Tryb. KRS 0000335408